Defensive Voting

On Wednesday we Danes will be voting on a referendum to answer the following question, which I’ll provide in the original Danish first: Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet? In English: Do you vote yes or no to Denmark…